StatCounter code

Monday, November 8, 2010

భాషా ప్రవీణులు

అనగా అనగా విజయనగరంలో ఒక సౌమ్య ఉంది. ఆ సౌమ్యేమో డిగ్రీ వరకూ అన్నీ తెలుగు మాధ్యమంలోనే చదువుకుంది. తరువాతేమో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సీటొచ్చి హైదరాబాదొచ్చేసింది. యూనివర్సిటీలోనేమో అందరూ ఇంగ్లీషు, హిందీ తప్ప తెలుగు మాట్లాడడం లేదు. మన అమ్మాయికేమో తెలుగు తప్ప మరే భాష రాదు. ఎలారా దేవుడా అనుకుంటూ జాయిన్ అయింది. హిందీ కాస్తో కూస్తో వచ్చు. హిందీ ప్రచార పరీక్షలలో "రాష్ట్ర భాష" వరకు పాస్ అయింది. కానీ మాట్లాడడం అలవాటు లేదు కదా, అందుకని కాస్త బిడియం. మూలిగే నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు ఒక ఒరియా పిల్ల తనకి రూమ్మేట్ గా వచ్చింది. ఆ పిల్లేమో చిన్నప్పటినుండీ అన్నీ ఇంగ్లీషు మీడియం లో చదివిన ఘనాపాటి. హిందీ కూడా దంచేస్తుంది. ఇహ మన సౌమ్య పని అయిపోయినట్టే. పోనీలే ఆ చందాన అయినా మనకి భాషలు వచ్చేస్తాయి కదా అని సర్దిచెప్పుకుంది. ఆ ఒరియా అమ్మాయి చాలా మంచిది. సౌమ్యకొచ్చిన కష్టాన్ని అర్థం చేసుకుని తనకి సహాయం చేస్తూ ఉండేది. తప్పుగా మాట్లాడితే కరక్ట్ చేస్తూ ఉండేది. ఎలాగోలా అష్టకష్టాలు పడి అవకతవకలతో హిందీ, ఇంగ్లీషు రెండూ కలిపేసి బండి లాగించేస్తూ ఉండేది మన హీరోయిన్. ఆ ఒరియాపిల్లకి అప్పుడప్పుడూ మాంచి ఝలక్కులిచ్చేది. ఇలా కథ నడుస్తూ ఉండగా ఓరోజు మన సౌమ్య ఆ ఒరియా అమ్మాయితో అందీ " నేను రేపొద్దున్నే క్లాసుకి ఈ పుస్తకం తీసుకెళ్ళాలి, remember me అంది. ఆ పిల్ల "ఏమిటీ" అని మళ్ళీ అడిగింది. remember me అని ఓ 2-3 సార్లు చెప్పాక అప్పటికి అర్థమయింది ఆ అమ్మాయికి. ఒహో remind me ఆ అని "అలాగే remind చేస్తాను" అని చెప్పి, ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ బయటకి వెళ్ళిపోయింది. మరి బయటికెళ్ళి భళ్ళున నవ్వుకుందేమో తెలీదుకానీ ఆ దెబ్బతో remind అన్న పదం తెలిసింది మన సౌమ్యకి. ఇంకోసారేమో మన సౌమ్య, ఆ ఒరియా అమ్మాయి తమ గదిలో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా తెగ దోమలు కుట్టేస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడు మన సౌమ్య "అబ్బ ఇస్ రూం మే బహుత్ సారే మచిలియా హై" అంది ఠక్కున. ఇహ చూసుకోండి ఆ ఒరియా పిల్ల పడీ పడీ నవ్వింది. కింద పొర్లి పొర్లి నవ్వి కడుపునొప్పి తెచ్చుకుంది. "మచిలియా కాదు సౌమ్యా మచ్చర్ అనాలి, మచిలియా అంటే చేపలు" అని చెప్పింది. అర్రె ఈ మచ్చర్ అన్న పదం మనకి తెలుసు కద మరి మచిలియా అని ఎందుకన్నానబ్బ అని నాలుక కరుచుకుంది మన హీరోయిన్. ఇలాంటి ఝలక్‌లు అబ్బో ఒకటా రెండా...మన సౌమ్య దెబ్బకి ఆ ఒరియాపిల్ల ఢంగైపోతూ ఉండేది.

ఇదిలా ఉండగా మన సౌమ్యతో పాటు వాళ్ళ ఊరినుండి ఇంకో అమ్మాయి కెమిస్ట్రీలో జాయిన్ అయింది. ఓనాడు ఆ తెలుగమ్మాయితో ముచ్చట్లాడుతూ "సబ్బులు అవీ కొనుక్కోవాలీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి" అని అడిగింది సౌమ్య.
"గోప్స్ లో దొరుకుతాయి" అంది ఆ తెలుగుపిల్ల.
"గోప్స్ అంటే? అదెక్కడుంది?" అని అడిగింది సౌమ్య.
"గోప్స్ తెలీదా" అంటూ రూట్ చెప్పి అక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి.

అసలే మన భాషా ప్రావీణ్యతతో జనాల్ని అబ్బురపరుస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ గోప్స్ కి అర్థం తెలీదంటే మనూరి అమ్మాయి ముందు మనకి అవమానమయిపోతుంది అని అనుకుని "సరే సరే వెళ్ళి కొనుక్కుంటా" అని చెప్పి సరాసరి తన గదికి వెళ్ళిపోయి తనతో పాటు తెచ్చుకున్న oxford పెద్ద డిక్షనరీ తీసి గోప్స్ కోసం వెతికింది. స్పెల్లింగ్ ఏమయుంటుందబ్బా అని తెగ ఆలోచించి gops, gopse ఇలా రకరకాలుగా వెతికింది. ఉహూ అర్థం దొరకలేదు. ఇందులో లేదంటే ఇదేదో లాటినో, ఫ్రెంచో అయుంటుంది. పోనీ అక్కడికే వెళ్ళి చూద్దాం అని అనుకుని గోప్స్ కి ప్రయాణం కట్టింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అదో కిరాణా కొట్టు. ఒహో గోప్స్ అంటే కిరాణాకొట్టా అని తన మెదడులో ఆ పదాన్ని ముద్రించేసుకుంది. ఓ రెండ్రోజులు పోయాక తన స్నేహితులతో పిచ్చాపాటిలో ఉండగా
"నాకు ఈ వస్తువు మన యూనివర్సిటీ గోప్స్ లో దొరకలేదు, బయట గోప్స్ లో ఉంటుందేమో చూడాలి" అంది.
వెంటనే ఫ్రెండొకడు "అదేంటి గోపాల్‌జీ కి బయట మరో దుకాణం ఉందా" అని అడిగాడు.
"గోపాల్‌జీ దుకాణమేమిటి, నేనంటున్నది గోప్స్ గురించి" అంది సౌమ్య.
"అదే నేనూ అంటున్నా గోపాల్‌జీ కి మరో దుకాణం ఉందా బయట అని" అన్నాడు అతడు.
అప్పటికి మన సౌమ్యకి బల్బ్ వెలిగింది. "ఒహో గోప్స్ అంటే 'గోపాల్‌జీ షాప్' కి షార్ట్ కట్ అని తెలుసుకుంది. అసలే చావు తెలివితేటలు ఎక్కువున్న మన సౌమ్య వెంటనే తన తప్పుని కప్పి పుచ్చుకుంటూ " అవును గోపాల్‌జీకి బయట ఇంకో షాపు ఉందని నేను విన్నాను, మరి నిజమో కాదో తెలీదు" అని చక్కగా కవర్ చేసేసుకుంది. కానీ మనసులో "హమ్మ ఎంత ప్రమాదం తప్పింది. నేను గోప్స్ పదం కోసం డిక్షనరీ వెతికానని వీళ్లకిగానీ తెలిస్తే ఇంక ఊరుకుంటారా, జీవితాంతం నన్నాడుకోరూ" అనుకుంటూ పెద్ద ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డందుకు సంతోషించింది. ఇలా ప్రజలని తన ప్రావీణ్యతతో అబ్బురపరుస్తూ ఓ 2-3 మూడునెలలకి అన్ని భాషలు చక్కగా నేర్చేసుకుంది మన సౌమ్య. అదండీ కథ.
.......................................

ఇలాంటి భాషాకష్టాలు పలుమార్లు మనం వింటూ ఉంటాం. భాషలతోటి, accent తోటి అప్పుడప్పుడూ బలే తిప్పలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంగ్లీషు, హిందీలతోటే కాకుండా మన భారతీయ భాషల విషయంలో కూడా బలే సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడూ.

వరుసకి మావయ్య అయిన ఒకాయనకి విశాఖనుండి జబల్‌పూర్ కి ట్రాన్స్‌ఫర్ అయింది. అక్కడ హిందీ తప్ప వేరే గతి లేదు. ఆఫీసులో అయితే ఇంగ్లీషుతో ఏదో కాలక్షేపం చేసేవారు కానీ చుట్టుపక్కల వారితో మాట్లాడాలన్నా, బయట పనులు చేసుకోవాలన్నా హిందీ ఒక్కటే మాధ్యమం. మా అత్తయ్యకి హిందీ బాగానే తెలుసు, కానీ మావయ్యకి అసలు తెలీదు, ఏవో రెండు మూడు ముక్కలు తప్ప. హిందీ సినిమాలు చుస్తూ, అత్తయ్యని అడిగి తెలుసుకుంటూ మెల్లిగా కాస్త నేర్చుకున్నారు. ఆయనకి పందుంపుల్లలతో పళ్ళు తోముకునే అలవాటుంది. అవేమో ఆయనకి ఎక్కడా దొరకలేదు. ఓరోజు వాళ్ళ క్వార్టర్స్ గార్డ్ ని పిలిచి "ముఝే లడకీ చాహియె, రాత్ కో భేజో" అన్నారట. ఆయన భావమేమిటంటే నాకు పుల్లలు కావాలి, రాత్రి లోపల పంపించు" అని. హిందీలో కర్రను, పుల్లని "లకడీ" అంటారని ఆయనకి తెలుసు. కానీ అది కాస్త "లడకీ" అయింది. ఆ రెంటికీ ఉన్న వ్యత్యాసం ఆయనకి తెలీదు. ఆ గార్డ్ బిత్తరపోయి కోపం తెచ్చుకునే లోపలే, ఈ సంభాషణ అంతా వింటున్న మా అత్త పరిగెత్తుకునొచ్చి "బాబ్బాబూ కోప్పడకు, ఆయనకి హిందీ రాదు, ఆయన ఉద్దేశం వేపపుల్లలు కావలని" అని సర్దిచెప్పి పంపించారట.

ఇలాగే ఇంకోటి....ఒక మళయాళీ ప్రొఫెసర్ గారు, చెన్నై వెళ్ళారట ఒక నెలరోజులు ఏదో కోర్సు చెప్పడానికి. ఆయనకి ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చారు. ఒక పనమ్మాయి వచ్చి రోజు ఇంట్లో పనులన్నీ చేసి పెట్టేది. ఈ ప్రొఫెసర్ గారికి కాస్తంత తమిళ్ తెలుసు. మళయాళం, తమిళ్ రెండూ కలిపి ఏలాగోలా మాట్లాడేవారు ఆ పనమ్మాయితో. ఆయనకి రోజు సాయంత్రం 5.00 నుండి 6.00 వరకు యోగా చేసే అలవాటుంది. సరిగ్గా అదే సమయానికి ఈ పనిపిల్ల వచ్చి ఇల్లు, వాకిలి తుడవడం మొదలెట్టేది. ఆయనకి అది కాస్త చిరాకుగా ఉండేది. ఓరోజు ఆ అమ్మాయిని పిలిచి "నువ్వు సాయంత్రం రావొద్దు రోజూ 'రావెలె వా', వస్తే నీకు నాకు కూడా హాయిగా ఉంటుంది" అన్నారట. అంతే ఆ అమ్మాయి చేతిలో చీపురు కట్టని అక్కడే పడేసి పారిపోయిందిట. కాసేపయ్యాక ఓ నలుగురు పెద్దవాళ్ళని తీసుకుని వచ్చిందిట. వాళ్ళు ఈయన కాలర్ పట్టుకుని "ఏమిటిరా మా అమ్మాయిని రాత్రికి రమ్మంటావా" అని అడిగారట. ఆ ప్రొఫెసర్ గారు బిక్కచచ్చిపోయి నేనలా అనలేదు మొర్రో అని చెప్పి, పక్కనే ఉన్న వేరొక ప్రొఫెసర్ గారిని పిలుచుకొచ్చారట. ఆయన విషయమంతా గ్రహించి ఆ వచ్చినవాళ్ళకి సర్దిచెప్పి పంపించారట. ఇంతకీ సంగతేమిటంటే మళయాళంలో "రావలె" అంటే తెల్లవారుఝాము, పొద్దున్న అని అర్థం. అదే తమిళ లో "రావెలె" అంటే రాత్రి అని అర్థం. ఆ ప్రొఫెసర్ ఏమో "నువ్వు పొద్దున్నే వచ్చి ఇల్లు అదీ ఊడిస్తే ఇద్దరికీ సౌకర్యంగా ఉంటుంది" అని చెబితే, ఆ అమ్మయేమో "నువ్వు రాత్రికి వస్తే మనిద్దరికీ బావుంటుంది" అని అర్థం చేసుకుంది. దానితో లేనిపోని గొడవలు వచ్చాయి.
.......................

ఇతర భాషలతో వచ్చే గొడవలు ఇవైతే మన తెలుగుతోనే వచ్చే గొడవలు మరికొన్ని.

మా విజయనగరంలో సంగీత కళాశాల ఉంది. అది ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడిగారి కోసం విజయనగరం రాజులు కట్టించి ఇచ్చిన కళాశాల. చాలా పేరుమోసిన పాఠశాల అది. అక్కడ వినాయక నవరాత్రులలో రోజూ పొద్దున్న, సాయంత్రం కూడా కచేరీలు జరుగుతాయి. పెద్దపెద్దవాళ్ళందరూ వస్తారు. ఆ తొమ్మిది రోజులూ ఉదయం వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా సాయంత్రం మాత్రం కచేరీ వినడానికి కచ్చితంగా వెళ్ళేవాళ్ళం. నాకు పన్నెండేళ్ల వయసున్నప్పుడనుకుంటా....వినాయక నవరాత్రులలో ఓరోజు ఓ పెద్దాయన (X) కచేరీ జరగాల్సి ఉంది. మరో పెద్దాయన (Y) ఆ కచేరీకి వ్యవహారకర్తగా వచ్చారు. ఈ Y అనే పెద్దాయన కర్ణాటిక సంగీతంలో చాలా చాలా గొప్పాయన. ఇంచుమించు బాలమురళీకృష్ణకి సరిసమానంగానో, ఓ పిసరు తక్కువగానో ఉండగలిగినంత పెద్దాయన. ఈయన పేరు తెలీకుండా ఎవరూ సంగీతం నేర్చుకోరు. అంత గొప్ప వ్యక్తి. ఆ కచేరీ చేసే X కూడా చాలా గొప్పవారు. సరే సాయంత్రం 6.00 గంటలకి కచేరీ మొదలవ్వాల్సి ఉంది. ఆరోజు మధ్యాన్నం నుండి ముసురు పట్టుకుంది. అలా ధారాపాతంగా వర్షం పడుతూ ఉంది. మేము ఆ చినుకుల్లోనే తడుసుకుంటూ 6.00 కల్లా సంగీత కాలేజీ కి చేరిపోయాం. పెద్దాయన కచేరీ కదా హాల్ నిండిపోయిఉంది. 6.00 అయింది, 7.00 అయింది కచేరీ చెయ్యాల్సిన X గారు రాలేదు. ఆరోజుల్లో కార్లు లేవు. మా ఊర్లో ఆటోలు కూడా ఉండేవి కాదు. రిక్షాలే గతి. ఆ పెద్దాయన రిక్షాలోనే రావాలి కచేరీ చెయ్యడానికి. 8.00 అవుతున్నా వర్షం తగ్గే జాడ కనిపించలేదు. ఇంతలో ఆయన దగ్గరనుండి ఫోన్ వచ్చింది. "ఇంక నేను రాలేను. కచేరి జరగకున్నందుకు చింతిస్తున్నాను" అని. ఈ వ్యవహారకర్తగా ఉన్న పెద్దయన (Y) వెంటనే మైక్ అందుకని "వర్షాభావం వల్ల X గారు రాలేకపోయారు, అంత పెద్దాయన కచేరీని వినలేకపోతున్నందుకు మీ అందరితోపాటూ నేనూ చింతిస్తున్నాను" అని చెప్పారు. సభలో చిన్నగా నవ్వులు ప్రారంభమయ్యాయి. నాకు గొప్ప ఆశ్చర్యమేసింది. అంత పెద్దాయన, సంగీతంలో కీర్తనలు రాసారూ, సంగీతసాహిత్యాలపై మంచి అవగాహన, పట్టు కలిగిన వ్యక్తి, ఆయన కూడా ఇలా తప్పుగా మాట్లాడారా అని ఆశ్చర్యపోయాను. వర్షాభావం అంటే వర్ష లేకపోవడం. బయట హోరున వాన కురుస్తుంటే వర్షాభావమేమిటీ అని కొందరు జోకులు వేసుకోవడం ఆరంభించారు. ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా అప్పుడప్పుడు తప్పులో కలువేస్తారన్నమాట అనుకున్నాను నేను.

అంతంత పెద్దవాళ్ళకే ఈ భాషాకష్టాలు తప్పలేదు. ఇక TV-9 సంగతేముంది చెప్పండి. ఆమధ్య అంటే ఓ 6-7 నెలల క్రితం టీవీ-9 లో వార్తలు చూస్తున్నా. ఎక్కడో జరిగిన ప్రమాదం గురించో, కొట్లాట గురించో...నాకు సరిగ్గా గుర్తిలేదు. వార్తలు చెబుతూ "ఇది ఎలా జరిగి ఉంటుంది అన్నదానిపై స్పష్టమైన ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి" అన్నాడు. ఆహా ఊహాగానాలకి స్పష్టత ఏమిటిరా నీ పిండాకూడు అని వాడి పీక నొక్కి వేరే చానెల్ పెట్టుకున్నాను. చూసారా ఊహగానాలకి స్పష్టతట. నేను దీని తరువాత ఏ టపా వెయ్యబోతున్నానో మీరు స్పష్టంగా ఊహించి నాకు చెప్పండేం :).

92 comments:

మధురవాణి said...

హహ్హహ్హా.. భలే ఉన్నాయి సౌమ్యాజీ మీరు చెప్పిన భాషా ప్రావీణ్యత కబుర్లు! :) :)
మీరన్నట్టు టీవీ చూస్తే ఇలాంటివి బోలెడు.. అవి విన్నాక మనకి వచ్చిన తెలుగు మర్చిపోగలం! ;)

భాను said...

బాగుందండి మీ భాషా ప్రవీణత ఎపిసోడ్. మీ పోస్ట్ చదువుతుంటే నాకు ఇంటర్లో ఓ సంఘటన గుర్తొచ్చింది. మా చిచ్చా నేను ఓ సారి బజార్లో మాట్లాడుకుంటుంటే, అతను నాతొ సీరియస్ గా " భైన్స్ ఖాయిన్గే చిచ్చా " అని అన్నాడు. నాకు ఓ క్షణం అర్థం కాలేదు. ఈ భైన్స్ ఖాయిన్గే ఎంటా అని. కాసేపటికి తేరుకొని మాట్లాడితే అప్పుడు అర్థమయ్యింది అరటిపండ్లకి వచ్చిన తిప్పలది. ఇప్పటికి అది గుర్తొస్తే నవ్వుకుంటాం. మీ పోస్ట్ మళ్ళీ ఆ సంగతులు గుర్తుకు తెచ్చాయి. ఇకపోతే ప్రముఖులు , ప్రసిద్దులు అయిన రచయితలూ కుడా పద ప్రయోగంలో పొరపాట్లు చేస్తుంటారు.కొన్ని పొరపాట్లు అలవాటుగా కూడా మారిపోతుంటాయి. ఎంతగా అంటే తాము వాడుతున్న పదం సరిగా లేదు అన్న మాట కూడా వారు గుర్తించరు. రియల్లీ ఎంజాయిడ్ యువర్ పోస్ట్.

ఆ.సౌమ్య said...

@ మధుర
నచ్చాయా నా కబుర్లు...thanks.
అవును టీవీ చూస్తే బోలెడు, మనకు విని విని విసుగెత్తాలేగానీ వాళ్ళు కరక్ట్ చేసుకోరు. :D

ఆ.సౌమ్య said...

@ భాను
ధన్యవాదములు. హ హ హ భైన్స్ ఖాయెంగే....హిహిహి పోనీ తరువాతైనా తెలిసిందా మీ చిచ్చాకి భైన్స్ అంటే గేదె అని? ఇంతకీ చిచ్చా అంటే ఏమిటండీ, నాకు తెలీదు. నా పోస్ట్ మీకు నచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. Thanks! :)

SRRao said...

సౌమ్య గారూ !
బావున్నారండీ మీ భాషా ప్రవీణులు. ఇలాగే మరికొన్ని వడ్డించండి.

ఆ.సౌమ్య said...

@రావు గరూ
ధన్యవాదములు, ఇంకా బోలెడున్నాయండీ ఇలాంటివి, మీరు అరిగించుకోవాలేగానీ నాకు వడ్డించడానికేమండీ :D. తప్పకుండా మరోసారీ ఇంకొన్ని కబుర్లు చెబుతాను.

మేధ said...

hahaha. భలే ఉన్నాయి ఈ భాషా ఇక్కట్లు..

త్రివేడ్రం వెళ్ళిన క్రొత్తల్లో నాకు ఇలాంటిదే జరిగింది.. నా ఆటోగ్రాఫ్ సినిమా చూసి అట్నుంచటే త్రివేండ్రం ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కేసా.. ఆ సినిమాలో పాటల్లో మనసిలాయే అని వస్తే ఓహో I love you అనేమో అనుకున్నా.. ఆ తరువాత మాకు క్లాసులు మొదలయ్యాయి.. నా ప్రక్కన మలయాళీ..
క్లాస్‌లో Sir ఏదో ప్రోబ్లెం ఎక్స్‌ప్లైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు.. నా ప్రక్క అమ్మాయి ఇదు మనసిలాయే అంది.. మొదట అర్ధం కాలేదు.. ఏంటి అని మళ్ళీ అడిగా.. ప్రొబ్లెం మనసిలాయే అంది.. నాకేమీ అర్ధం అవలేదు.. ఆ ప్రొబ్లెం ని నేను ఎందుకు లవ్ చేయాలిరా భగవంతుడా అనుకున్నా! బ్లేంక్ ఫేస్ వేసుకుని చూస్తుంటే అప్పుడు తను అర్ధం చేసుకుని ఇంగ్లీష్ లో అడిగింది.. ఇంతకీ ఆమె బాధ ఏంటంటే ఆ లెక్క అర్ధమవలేదు.. నా సంగతి ఏంటి అని.. ఆ తరువాత తెలుసుకున్నా మనసిలాయె అంటే అర్ధమైందా అని..!! మరి మీకు మనసిలాయే..!? ;)

మనసు పలికే said...

సౌమ్య గారు, భలే ఉంది మీ టపా.:) గోప్స్ విషయం మాత్రం భలే నవ్వు తెప్పించింది..;) నాక్కూడా హైదరాబాద్ వచ్చిన మొదట్లో ఇలాంటి అనుభవాలు చాలానే ఎదురయ్యాయి. ఇప్పుడు కొంచెం ఓ.కే..:)

ఆ.సౌమ్య said...

@ మేధ
మనసిలాయి మనసిలాయి, బాగా మనసిలాయి. హ హ హ మనసి అని ఉంది కాబట్టి ఏదో మనసుకి సంబంధించిన విషయం కాబోలు అని ప్రేమతో ముడెట్టేసారా...బలేవారే. హ హ హ బావుంది మీ భాషాప్రావీణ్యత కూడా. :)
కామెంటినందుకు ధన్యవాదములు.

ఆ.సౌమ్య said...

@అపర్ణ
thanks...అవునా నీకూ ఇలాంటి కష్టాలొచ్చాయా? మరి ఒక పోస్ట్ వెయ్యి వాటి మీద, మేమూ నవ్వుకుంటాం. :)

bonagiri said...

మేధ గారు, ఈ "మనసిలాయె" అన్న పదం "పెళ్ళిపుస్తకం" సినిమాలో విన్నట్టు గుర్తు. అదేనా?

ఆ.సౌమ్య said...

@bonagiri
అవునండీ అదే పెళ్ళిపుస్తకంలో వస్తుంది. మేధగారి తరపున నేను చెప్పేస్తున్నా.

భాను said...

సౌమ్యజి చిచ్చా అంటే బాబాయి అని :))

hanu said...

chala bagumdi anDi.... mee pravinYam

సుజాత said...

kevvu! kevvu!

Rao S Lakkaraju said...

మీ జ్ఞాపకాలు చాలా బాగున్నాయి. నేను మీలాగే మొదట్లో 'బోర్'అంటే ఏమిటో తెలియక డిక్షనరీ వెతుక్కున్నాను.

ఆ.సౌమ్య said...

@భాను
ఒహో అవునా, నాకు తెలీదు సుమండీ!

@ హను
ధన్యవాదములు, నా ప్రావీణ్యం మీకు నచ్చినందుకు సంతోషం. :)

ఆ.సౌమ్య said...

@సుజాత గారూ
అబ్బ ఎంత పెద్ద కేకలు పెట్టారండీ, నాకు ఇక్కడికి వినిపించాయి :D

@లక్కరాజు గారూ
హ హ హ అయితే మీరూ నాలానే. నయం బోర్ పదానికి మీకు డిక్షనరీలో అర్థం కనిపిస్తుంది. నాకు గోప్స్ కి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది :). మీకు నచ్చినందుకు సంతోషం, ధన్యవాదములు.

మాలా కుమార్ said...

హ హ హ ,
మీ పోస్ట్ చదువుతుంటే నా హిందీ ప్రావీణ్యత గుర్తొచ్చింది . మనకు హిందీ అంత బాగా రాని రోజులల్లో , అంటే పెళ్ళైన కొత్తల్లో అన్నమాట , మా ఇంట్లో పార్టీ లో అందరికీ దోశలు చేసి పెడుతున్నాను ( మనం ముందు నుంచీ దోశలు చేయటము లో ఎక్స్పర్ట్ లెండి హి హి హి ) , సీనియర్ ఆఫీసర్ గారి భార్య , ( ఆవిడ కు శుద్ద హిందీ తప్ప ఇంకో భాష రాదు ) ' మాలా ఆప్ కోతో , దోశా బనానా బయే హాత్ ఖ ఖేల్ హై ' అంది . అదేమిటో అర్ధం కాలేదు . పక్క నున్న ఆవిడ యా , యా అంది . సీనియర్ ఆఫీసర్ గారి భార్య గారేమో నా సమాధానం కోసం నా మొహం చూస్తున్నారు . అప్పుడు నేను ' హాజీ , హంకో దోస బనానా బయే హాత్ ఖ ఖేల్ హై ' అన్నాను . అందరూ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకున్నారు . ఆ తరువాత మావారు చెప్పారు , బయే హాత్ ఖా ఖేల్ హై అంటే ఈజీ గా ఎడమచేత్తో ఆడి పారేస్తావు అని అర్ధం అట !

Bulusu Subrahmanyam said...

కొత్తగా పెళ్ళై కాపురం పెట్టిన ఒక బీహారీ మిత్రుడు I am now in the family way అని ప్రకటించాడు.నాల్గు రోజులు వాణ్ణి చూస్తే మాకు నవ్వాగేది కాదు. అంతకు మించిన భాషా ప్రవీణుడు నాకు దొరకలేదు.
బావున్నాయి మీ భాషా కబుర్లు.

Praveen Sarma said...

నవ్వు ఆపుకోలేక చచ్చాను. సర్వర్ పాడైయింది అనే టెన్షన్ నుంచి కొంచెం రిలాక్స్.

వేణూరాం said...

" అవును గోపల్‌జీకి బయట ఇంకో షాపు ఉందని నేను విన్నాను, మరి నిజమో కాదో తెలీదు" ..ఆహా.. భలే కవర్ చేసారు..:)
" స్పష్టమైన ఊహాగానాలు" ఇది మాత్రం కేక...
చాలా బాగుంది సౌమ్య గారు.నాకు చాలా నచ్చింది..:)

vookadampudu said...

హహహహహా....

మీ టపా చదవగానే గుర్తొచ్చాయి:

మా పాత కంపెనీ లో , ఓ ఒంగోలుకు చెందిన మిత్రుడు హిందీ వాళ్ల పై ప్రయోగించిన గుళికలు:

"క్యోం ముస్ ముస్ హస్ రహా హై?"

ఆజ్ సే స్వయంపాక్ హై క్యా?

--------------------
నేనొకసారి ఒకడిని ఠీక్ సాడే ఏక్ బజే ఆవో - అంటే - అతను పైకీ కిందకీ చూశాడు కానీ ఎందుకో నాకు అర్ధం కాలా..

శరత్ 'కాలమ్' said...

బావుందండీ మీ పోస్టు. మా స్నేహుతుడు ఒకడు ఛలో భైన్స్ అనేవాడు. నేనేమో ఛలో భాయీస్ అంటున్నాడేమో అనుకొని ఉత్సాహంగా తనతో పాటుగా వెళ్ళేవాడిని. తను ఏమని మమ్మల్ని పిలుస్తున్నదీ కొన్నెళ్ళయ్యాక చెప్పాడు :(

వేణూ శ్రీకాంత్ said...

హ హ సౌమ్య గారు భలే నవ్వించారండీ, ఎంతైనా మీ అబ్సర్వేషన్ ఇంకా కవరింగ్ రెండూ సూపరున్నాయి. ప్రత్యేకించి గోప్స్ విషయంలో :-) గుడ్ పోస్ట్, హాయిగా నవ్వించినందుకు థ్యాంక్స్.

snigdha said...

మన హీరోయిన్ గారికి ఎన్ని కష్టాలో..మొత్తానికి భాషా ప్రావీణ్యం సంపాదించేసారు కదా....పొద్దున పొద్దునే బాగా నవ్వించారండీ..అందుకు మీకు బోలేడన్ని థాంకూలు.
చాలా రోజులు తర్వాత టపా రాశారు...లేట్ అయ్యినా లేటేస్ట్గా వచ్చారండీ... ఎంతైనా హీరోయిన్ కదా...

ఆ.సౌమ్య said...

@ మాలా కుమార గారు
హ హ హ అయితే మీరు కూడా నాలాగ ప్రవీణులన్నమాట...మనం మనం ఒక జట్టు కదా ఎంతైనా. thanks!

@బులుసు వారు
హహహహ్హహ్హ చచననుకోండి నవ్వలేక i am in the family way...బాబొయ్ :P :D, నిజంగా మా అందరికంటే ఉద్దండపండితుడు ఆయన ఎవరోగానీ.....కేక :D :D.

ఆ.సౌమ్య said...

@ప్రవీణ్
ధన్యవాదములు, నా పోస్ట్ మీ టెన్షన్ తగ్గించినందుకు సంతోషంగా ఉంది.

@వేణూరాం
చెప్పా కదా మనకి చావు తెలివితేటలు ఎక్కువని :P. నీకు నచ్చినందుకు సంతోషం thanks :)

ఆ.సౌమ్య said...

@ఊకదంపుడు
హహహహ్హ అబ్బో మీ ప్రావీణ్యత కూడా ఘనమేనండోయ్, ఠీక్ సాడే ఏక్ బజే అన్నారా.....సూపరు. మీ మిత్రుడి గుళికలు మాత్రం అదుర్స్. మన కోవకి చెందినవారే అనుకుంటా.థాంక్సండి. నా పొస్ట్ చూసి మీరంతా నవ్వుకుంటే కామెంట్లు చూసి నేను నవ్వలేక చస్తున్నా. ఒక్కొక్కరు తమ అనుభవాలు చెబుతూ ఉంటే నాకు తెగ నవ్వొస్తోంది.

@శరత్
హహహ్హ మొత్తనికి మిమ్మల్నందరినీ బలే ఆడుకున్నాడన్నమాట మీ నిత్రుడు, బావుంది. Thanks for the comment!

ఆ.సౌమ్య said...

@వేణూ శ్రీకాంత్
ధన్యవాదములు. మరే, మనకి అలాంటి కవరింగులు చేసుకోవడం బాగా తెలుసు :P. మిమ్మలనందరినీ నవ్వించినందుకు నాకు బలే ఆనందంగా ఉంది. :)

ఆ.సౌమ్య said...

@స్నిగ్ధ
హమ్మయ్యా కామెంటారా, లాస్ట్ పోస్ట్ లో మీరు కనబడకపోయేసరికి ఏమయిపోయారో అనుకున్నా. :D థాంక్సండీ.

మరేనండి నా కష్టాలు ఒక రకమైనవి కావు...ఎలాగోలా మొత్తానికి గట్టెక్కాకనుకోండి. మరీ మీరు అన్నిసార్లు హీరోయిన హీరోయీన్ అనకండి, నాకు సిగ్గేస్తుంది :P. మీకు నా పోస్ట్ నచ్చినందుకు సంతోషం. :)

snigdha said...

హీరోయిన్లు ఇలా సిగ్గు పడకూడదండీ...
>>స్పష్టమైన ఊహాగానాలు...
:)..కేక...

వర్షాభావం చేత--నాకు ఒక నిమిషం అర్ధం కాలేదు..ఎంటబ్బా ఇది అని..
అబ్బో కెవ్వు కేక...

ఆ.సౌమ్య said...

@స్నిగ్ధ
ఏమిటోనండీ నాకు సిగ్గు చిన్నప్పటి నుండీ అలవాటయిపోయింది :P

హహహ మళ్ళి చదివారా నా పోస్ట్...మీరు ఇంతలా ఆనందిస్తూ ఉంటే నాకు ముచ్చటగా ఉంది. Thanks! :)

శివరంజని said...

మీ పోస్ట్ చదువుతుంటే నన్ను నేను చూసుకున్నట్టుగా ఉంది... బాబోయ్ ఇంగ్లీష్ కష్టాలు నాకు ఉన్నాయండి సౌమ్య గారు ... నేను డిగ్రీ వరకు తెలుగు మీడియమే అలాగని తెలుగులో దిట్టనేమి కాదు ..అన్నీ తప్పులు తడకలే... ఇంగ్లీష్ లో అయితే అంతా శంకర దాదా ఇంగ్లీషే ...ఇప్పుడు PG ఇంగ్లీష్ మీడియం అంట ...నాకు ఇప్పడినుండె చచ్చేంత భయం వేస్తుంది .....… 2-3 నెలల్లో అన్నీ భాషలు ఎలా నేర్చుకున్నారో నాకు కూడా చెబుతారేమిటీ ????

ఆ.సౌమ్య said...

@ శివ రంజని
హహహ అయితే నువ్వు నేనూ ఒకే జట్టన్నమాట. మొదట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది గానీ మాట్లాడుతూ ఉంటే అదే వచ్చేస్తుంది, అంత కష్టమేమీ కాదు. నువ్వేమీ భయపడకు, త్వరగా నేర్చేసుకుంటావులే. ట్రిక్కు ఏమిటి చెప్పనా..తప్పించుకోకుండా తప్పో ఒప్పో మాట్లాడేయడమే, అప్పుడే వస్తాయి భాషలు. మనం సిగ్గుపడుతున్నంతకాలం అవీ సిగ్గుపడతాయి మన దగ్గర చేరడానికి. కాబట్టి ధైర్యంగా ముందుకి దూసుకుపో. Thanks for the comment!

సవ్వడి said...

మధు కామెంటే నాది కూడా...:):)

ఆ.సౌమ్య said...

@సవ్వడి
thank you. మధు అంటే మధురవాణా?

సవ్వడి said...

ఔను సౌమ్య.:)

..nagarjuna.. said...

మీ ప్రావీణ్యమే రచ్చ అనుకుంటే వ్యాఖ్యలు ఇంకా రచ్చ రచ్చగా ('కెవ్వ్' కామన్ ఐపోయింది మరి) ఉన్నాయ్.....

ఆ.సౌమ్య said...

@ నాగార్జునా
హ హ హ మరే, నేనొక్కర్తినే గొప్ప ప్రావీణ్యత సాధించేసాననుకుంటూ ఉంటే నాకు తోడుగా చాలామంది ఉన్నారిక్కడ. నేను కూడా కామెంట్లు చూసి తెగ నవ్వుకుంటున్నాను :D. Thanks for the comment!

@సవ్వడి
:)

mrityunjay said...

ఇన్నాళ్ళు ఇట్లాంటి పోస్టులెందుకు రాయలేదో..?? ఎ బహుత్ అన్యాయ్ హై..
[అప్పటికి మన సౌమ్యకి బల్బ్ వెలిగింది] ఈ మధ్య బల్బులు వెంటనే వెలుగుతున్నాయ్.గమనించగలరు.

ఆ.సౌమ్య said...

@ మృత్యుంజయ్ గారూ,
హిహిహి ఈ రోజు కోసం దాచిపెట్టాలెండి :D
ఎందుకు రాయలేదంటే ఏం చెప్పమంటారండీ! ఎప్పుడు ఏది గుర్తొస్తే అది రాస్తూ ఉంటాను, అంతే తప్ప పెద్దగా ముందస్తు ప్లానులేమీ చేసుకోను.

బల్బులంటే ఈ మధ్య వెంటనే వెలుగుతున్నాయిగానండీ...ఇది అప్పటి మాట కదా, అప్పట్లో బల్బులు కాస్త స్లోగానే వెలిగేవి లెండి. :)

Thanks for the comment!

Indian Minerva said...

మావాడొకడు జనే తూ యా జానేనా అంటే "నువ్వెళ్ళు లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతా అని అర్ధం చెప్పాడు ఒకసారి.

అసలామాటకొస్తే నేనుకూడా తక్కువేమీ కాదులెండి. ఒకసారి క్లాసులో సోలహ్, సత్రహ్, అఠారహ్ తరువాత వచ్చేది "నవారహ్" అని చెప్పడంతో మాష్టారు అదోలా చూశారు.

రవి said...

ఇలాంటివి మల్టిపుల్ భాషల్లో అనుభవాలున్నాయండి నాకు. ఒకట్రెండు గుర్తొచ్చినవి.

1. మలయాళం: నేను పనిచేసే కంపనీలో ఓ కైరళి, తను జాయినయిన కొత్తలో నా దగ్గరకు వచ్చి అంది. "రెవీ, ఆర్ యు వెర్కింగాన్ సింబుళ్ మస్సాజింగ్ సర్వీస్?" (simple messaging service - SMS)

2. నేను మహరాష్ట్రలో ఉన్నప్పుడు ఒకావిడ ’లవ్ కర్ జేవ, లవ్ కర్ యా’ ఇలా అంటుండేది, అప్పుడప్పుడు. (నాకు మరాఠీ వచ్చని ఆమె అనుకునేది). ఇదేమిటని ఖంగారు పడ్డాను. తర్వాత తెలిసింది ’లవ్ కర్ జేవ ’అంటే ’తొందరగా భోంచేయి’ అని.

3. బెంగళూరులో కన్నడ మాటలకు చాలా నవ్వొచ్చేది. "కంపు పానీయగళు", "కంపు తోట", "నిదానవాగి బలిసి" ఇలా..

వేణూ శ్రీకాంత్ said...

హ హ కామెంట్లు ఇంకా సరదాగా ఉన్నాయ్, అన్నట్లు హిందీలో మనం కొంచెం వీకు, ఊ.దం. గారి "ఠీక్ సాడే ఏక్ బజే ఆవో" బిట్ నాకు అర్ధంకాలేదు ఎవరన్నా కాస్త వివరిస్తారా.. నేకూడా నవ్విపెడతా :-)

ఆ.సౌమ్య said...

@ Indin Minarva
హ హ హ నవారహ్...హహహహహ నాకు నవ్వగట్లేదు అసలు. మీరు నిజంగా కేక. నేను ఈ పోస్ట్ రాసినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎన్ని మంచి కామెంట్లు వస్తున్నాయో, ఎంత నవ్వుకుంటున్నానో :D. ధన్యవాదములు.

ఆ.సౌమ్య said...

@ రవి గారు
హహహహ్ మళయాళీల సంగతి చెప్పక్కర్లేదులెండి...మళయాళీస్ గోస్ టు కాళేజ్ టు గైన్ నాళేడ్జ్ :P ....హిహిహి మసాజింగ్ సర్వీస్ మాత్రం సూపరు. మీ మిగతా అనుభవాలు కూడా బహు బాగు. ధన్యవాదములు.

ఆ.సౌమ్య said...

@వేణూ శ్రీకాంత్
హిందీలో 1.30 కి "ఢేడ్" అని, 2.30 కి "ఢాయి" అని అంటారు. అంతే తప్ప 'సాడే ఏక్, సాడే దో' అనరు. ఈరెంటికే ఆ మినహాయింపు. మిగతావాటికి 'సాడే తీన్ (3.30)', 'సాడే చార్ (4.30)'....ఇలా అంటారు. అదన్నమాట అక్కడ జోకు. :)

వేణూ శ్రీకాంత్ said...

థ్యాంక్స్ సౌమ్య. మీరు చెప్పాక ఎపుడో చిన్నపుడు చదూకున్న పాఠం లీలగా గుర్తొస్తున్నది.

3g said...

కెవ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్......... యాభయ్యో కామెంట్ నాదే.

పోస్టు అదిరిందండి. నాకు చాలా గుర్తొచ్చేస్తున్నాయ్ కాని ఇప్పుడు టైంలేదు మళ్ళొచ్చి కామెంటుతా

ఆ.సౌమ్య said...

@3g
హమ్మయ్య 50 చేసేసారా, ఎవరు చేస్తారా అని చూస్తున్నా :).
congratulations మీకు నాకు కూడా :D .
హహహ మీ కేకలు బావున్నాయి, త్వరగా మీ అనుభవాలు కూడా రాయండి, విని మేము నవ్వుకోవద్దూ! ధన్యవాదములు.


@వేణూ శ్రీకాంత్
:)

కేకే said...

భలే ఉన్నాయి మీ "భాషా-భావం" వల్ల కలిగిన అనుభవం. (మనది కూడా అలాటి కేసేలెండి ఒకప్పుడు - ఎంతైనా ఇజీనారం బ్యాచు కదా). ఇంతకీ మీకు "భాషా పరవీణ" గౌరవ డాకటరేటు పట్టా వచ్చిందా లేదా?

ఆ.సౌమ్య said...

@కేకే
హహహ మీదీ ఇదే బాపతేనా, అవును మనం మనం ఇజీనారం కదా :D
మీ అనుభావాలనుండి కూడా కొన్ని చెణుకులు విసరండి మరి.

భాషా పరవీణ అవార్డ్ ఒకరిచ్చేదేముందండీ, మనకి మనమే ఇచ్చేసుకున్నాం. :P

వేణు said...

లేటుగా చదివా మీ ‘భాషాప్రవీణులు’ టపాను. చాలా బాగుంది! ‘స్పష్టమైన ఊహాగానాలు’ లాంటిదే ‘రహస్యంగా అరిచాడు’ అనే ప్రయోగం. ఎక్కడ చదివానో గుర్తులేదీ మాటను. :)

ఇక ‘వర్షాభావం’ అనే మాట చదువుకున్న చాలామందికే చప్పున అర్థం కాదు. ‘అభావం’లోని ‘అ’ ని సవర్ణదీర్ఘ సంధి మింగేస్తుంది కదా మరి? ‘సత్యాహింసలు’ అనే పదంలో హింస ఉందని కంగారుపడ్డ జర్నలిస్టు మిత్రులు నాకు తెల్సు!

ఆ.సౌమ్య said...

@ వేణు గారూ అదరగొట్టేసారండీ. మీ కామెంటుతో నా టపాకి కొత్త కళ వచ్చిందనుకోండి. అది చదివి దాదాపు 15 నిముషాలు నవ్వాను ఆగకుండా. :D :D

"రహస్యంగా అరిచాడు"....హమ్మో హమ్మో ఎంత పండితున్నారో ప్రపంచంలో :D

ఏమిటీ సత్యాహింసల్లో హింస ఉందని కంగారు పడ్డారా....హహహహహ...బాబోయ్ నవ్వి నవ్వి కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చాయి. :D :D

హమ్మ వేణు గారూ నా సవర్ణదీర్ఘ సంధిని సందు చూసుకుని నాకే కొట్టారేం, మీరు అసాధ్యులు సుమండీ. :P :)

వంశీ said...

హ..హ..హ..
సౌమ్య గారు, నాకు భలె గ నచింది మీ టపా. చదువుతూంటే మా క్లాసులొ హింది వాళ్ళు పడ్డా తిప్పలు గుర్తొచినియి.
నాకు కుడా బెంగలూరు లో ఇలాంటివి కొన్ని జరిగినియి.

మరి మీ తరవాతి టపా దేని గురించొ చెప్పలంటె నాకు కష్తమె మరి. ఎందుకంటె నాకు టీవీ-9 వాదికి ఉన్నంత స్పష్టత లెదు మరి :)

ఇట్లు
వంశీ

ఆ.సౌమ్య said...

@వంశీ
ధన్యవాదములు, మీకు టపా నచ్చినందుకు సంతోషం. మరి మీ అనుభవాలు మాతో ఎప్పుడు పంచుకోబోతున్నారు?

హమ్మ మీరొక్కరైనా నా తరువాటి టపా గురించి ఏదో ఒక ముక్క అన్నారు. ఒక్కరూ ఆ మాటనలేదు చూసారా, కష్టమో నష్టమో మీరు చెప్పారు...అందుకు థాంక్స్ :D

by the way మీ ఫొటో బ్లాగు చాలా బావుంటుందండీ.

Bulusu Subrahmanyam said...

వేణూ గార్కి,
వర్షాభావం లోని వర్షంలో తడుస్తూంటే మీరు సత్యాహింసలలో హింసని, రహస్యంగా కూడా అరవడం అని ఇంతగా నవ్విస్తే ఎల్లా సారూ.

ఆ.సౌమ్య గారూ What is ఈ సవర్ణ దీర్ఘసంధీ హై? ఈ టపా లో చదివిన గుర్తు లేదు మళ్ళీ రివిజన్ చెయ్యాలా మీరే చెప్పేస్తారా?

ఆ.సౌమ్య said...

@బులుసు వారు
హహహ వేణు గారు బలే నవ్వించారు కదండీ, ఇప్పటికీ నవ్వుతున్నా ఆ కామెంటు చూసి. :)

ఆ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి గోల నా బ్లాగులో కాదులెండి, కేకే గారి బ్లాగులో జరిగింది. చదివి సరదాగా నవ్వుకోండి.

http://srisugandh.blogspot.com/2010/06/blog-post_17.html#comments

వంశీ said...

@సౌమ్య
ధన్యవాదములు. నా ఫొటొ బ్లాగు మీకు నచ్చినందుకు.
మరి మీ తరవాతి టపా దేనిగురించో ఇంకనూ చెప్ప లేదు

Kalpana Rentala said...

సౌమ్య,

మనందరి జీవితంలో ఏదో ఒక స్థాయి లో ఇలాంటివి జరుగుతూనే వుంటాయి కానీ మీరు వాటినన్నింటిని హాస్యంగా మాకు అందించిన తీరు బావుంది. పోస్ట్, దానితో పాటు కామెంట్ల లో కూడా మంచి జోకులు వున్నాయి.

ఆ.సౌమ్య said...

@కల్పన గారూ
ధన్యవాదములు. మిమ్మల్ని నవ్వించగలిగితే నాకు అంతకన్నా కావలసినదేముంటుంది చెప్పండి. :) అవునండీ మన మాతృభాషలో తప్ప ఇతర భాషలతో మనందరికీ ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ పోస్ట్ పెట్టి నేను ఎంత మంచి పని చేసానో అనిపించింది కామెంట్లన్నీ చూసాక్. ఎంత మంచి జోకులు పేలాయో కదా.

@వంశీ
నేను తరువాతి పోస్ట్ పెట్టేవరకూ మీరలా స్పష్టంగా ఊహిస్తూ ఉండడమే...నేను చెప్పను :D

నేస్తం said...

చాలా బాగా రాసారు సౌమ్య :) కామెంట్స్ కూడా బాగున్నాయి

ఆ.సౌమ్య said...

@ నేస్తం
ధన్యవాదములు. మీకు నచ్చినందుకు సంతోషం :)

శివరంజని said...

ఏ సౌమ్య మీరు పెట్టలేదే వన భోజనాలు

ఆ.సౌమ్య said...

@రంజని
మనకి వంట గింట అంత ఇంట్రస్టు లేదు శివా...అయినా పెడదామనుకున్నా కానీ పుట్టుకతో వచ్చిన బద్దకం ఆపేసింది. :)

నీహారిక said...

saumya,

your openions at tanhayi-43 is very nice and excellent.

ఆ.సౌమ్య said...

@ నిహారిక గారూ
thank you so much!

S said...

:)) బాగున్నాయండీ మీ కబుర్లు!

-V.B.Sowmya

ఆ.సౌమ్య said...

Thanks Sowmya :)

Srikanth said...

హహహ. బావున్నాయండి మీ కబుర్లు. ఇంచు మించు నేను కూడా మీ బాపతే. నిజామాబాదు నుండి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివెర్సిటి ప్రయాణం నాది

ఆ.సౌమ్య said...

@శ్రీకాంత్
హ్మ్ అయితే మీరూ నా బాపతేనన్నమాట. నా కబుర్లు నచ్చినందుకు సంతోషం, ధన్యవాదములు. :)
ఎలా ఉంది మన యూనివర్సిటీ, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా?

అయితే మీరు 04 బేచ్,పిజిక్స్ అన్నమాట. :)
ఇప్పుడు phd చేస్తున్నరా?

3lok said...

చాలా బాగున్నాయండి మీ వంటలు...Gops కోసం disctionary lo వెతికారన్నమటా!!....:)

ఆ.సౌమ్య said...

@ 3lok
వంటలేమిటండీ, do u think i am cooking up stories? నిజంగా నాకర్థం కాలేదు.
మీ ఉద్దేశం ఏమిటో కాస్త వివరంగా చెబుదురూ.
పోనీలెండి ఏదిఏమైనా మీకు నచ్చిందిగా, సంతోషం....కామెంటినందుకు ధన్యవాదములు. :)

కొత్తావకాయ said...

సౌమ్యా, నువ్వేనా?
నిన్ను చూస్తున్నది నేనేనా?

మహ చక్కగా ఉన్నాయే పోస్టులు. సెహభాష్ నాయకీ..

ఆ.సౌమ్య said...

@ కొత్తవకాయి
అవునే అక్షరాలా నేనే, నువ్వేంటి ఇక్కడ? బలే కలిసావులే, బావుంది.

pavani said...

హ హ సౌమ్య గారు చాలా బాగా చెప్పారు అండి
నాకు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు బోలెడు ..
ఒక్కసారి బెంగళ్ళూరు లో ఒక దుఖాణం లో వాడు ఐదు రుపాయి చిల్లర అడిగితె "ఐదు రుపాయి అయితు" అన్నా అంతె అందరు ఒక్కసారిగ నవ్వారు ఎందుకబ్బా అని నా ఫ్రెండ్ ని అడిగితె అది చెప్పింది నువ్వు "ఐదు రుపాయి అయింది అన్నావ్" అని.....అది విని నాకు నవ్వు ఆగలేదు :)

ఆ.సౌమ్య said...

@pavani గారూ,
ధన్యవాదములు. నా కబుర్లు నచ్చినందుకు సంతోషం. :)
హహహ ఐదు రూపాయి అయితు అన్నారా....భాష నేర్చుకునే మొదటి స్థాయిలో ఇలాంటి తమాషాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. :D

ఆదిత్య చౌదరి.మూల్పూరి said...

అమాయకత్వం & నిజాయితి కలిస్తే హాస్యం పుడుతుందేమో.
బాగుంది...నాలో నేనే నవ్వుకున్నాను కాసేపు.

ఆ.సౌమ్య said...

@ ఆదిత్య గారూ
:) ధన్యవాదములు. అయితే మిమ్మల్ని కాసేపు నవ్వించానన్నమాట...చాలా సంతోషం :)

నరేష్ నందం (Naresh Nandam) said...

బాగుంది సౌమ్య గారూ..
అందరూ మీ అంత భాషా ప్రవీనులు కావాలని కోరుకుంటున్నాను..

మీ వర్షాభావం ఎక్స్‌పీరియెన్స్ చదివాక..
ఇ-తెలుగు వారి ’తెలుగుబాట’ కార్యక్రమంలో జరిగినది గుర్తొచ్చింది. ఆ కార్యక్రమ నిర్వాహకుల్లో ఒకరు.. పదే పదే చెప్పారు..
"సమయాభావం మించి పోవటం వల్ల.." అని.

http://apmediakaburlu.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

ఆ.సౌమ్య said...

@ నరేష్ గారూ ధన్యవాదములు.
హహహహ సమయాభావం మించిపోవడం వల్లా.....కేక అసలు. ఇలాంటి ప్రయోగాన్నే చూడలేదు ఇంతవరకూ. వర్షాభావం కంటే బావుంది. :D :D

నా టపా మీకు నచ్చినందుకు సంతోషం.

హహహహ రాము గారి పోస్ట్ అదిరింది. ఇప్పుడే చదివాను. అందులోనే ఇంకో చెణుకు కనిపించింది. "బాట అనేక కొత్త పదాలు కనుగొన్నాము"....హిహిహి :D

Thank you!

Ennela said...

సౌమ్యా గారూ, కూసింత లేట్ అయ్పోనానండీ, సెమించెయ్యండే...అయిబాబో నానూ టెల్గు మీడం లో సదివీసినానాండీ..మారేమో....M.phil జానయిపోనాక మొదటి రోజండీ..నీది ఏ ఏరియ అని ప్రొఫెస్సర్ గారు అడిగీగానే సికందరాబాదూ అని సెప్పీబోనానండీ...యీ లోపే పక్కనున్న బొట్టి..ఫయినాన్సూ అని సెప్పీసిందండీ...దీని శిగ తరగా..నేనూ పాలో అయిపోయి ఫయినాన్సూ అని సెప్పినానండీ...అయిబాబో ఎంత గండం గడిసిపోనాదనుకున్నారూ?

ఆ.సౌమ్య said...

@ఎన్నెల
ధన్యవాదములు.
ఏ ఏరియా అని అడిగితే సికిందరాబాద్ అని చెప్పబోయారా....హహహహ అయితే మీరు నాలాగే భాషాప్రవీణులన్నమాట...కేక! :D :D

kri said...

Sowmya, where do you live in Delhi? I was born and brought up here. Yr blog is excellent though I wil never be able to match Yr grip on the Teugu language. Impressed. Call me sometime or come over any time

ఆ.సౌమ్య said...

Kri
thanks a lot. nice to know that u r from Delhi. it may not be possible to meet you as i don't know u at all. ఇంక నా భాష మీకు నచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. చిన్నప్పటి నుండి తెలుగు వింటూ, మాట్లాడుతూ చదువుతూ పెరిగాం కదండీ...అందుకే!...మీరు ప్రయత్నిస్తే బాగా రాయగలరు. ట్రై చెయ్యండి.

శిశిర said...

"స్పష్టమైన ఊహాగానాలు"
ఇది నేను విలేఖరి చెప్తుంటే విన్నానండి. రిషి గారి బ్లాగులో కామెంట్ రాసాను కూడా. :)

ఆ.సౌమ్య said...

శిశిర గారూ
ధన్యవాదములు!
హహహ మీరూ విన్నారా.....బావుంది :)

ఆ.సౌమ్య said...

శిశిర గారూ
ఓపికగా నా పోస్టులు చదువుతూ కామెంట్లు పెడుతున్నందుకు ధన్యవాదములు.
మీరిచ్చిన గిఫ్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది. :)

buddha murali said...

సౌమ్య గారు దీని తరువాత మీరు టీవి వారి భాష గురించి రాయబోతున్నట్టు ... స్పష్టమైన ఉహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయని విశ్వసనీయ వర్గాలు చెప్పినట్టు ఉహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి (హా. హా )

ఆ.సౌమ్య said...

మురళీగారూ :))
టీవీ భాష గురించి ఇప్పటికే రాసేసానండీ. ఇవిగోండి.
http://vivaha-bhojanambu.blogspot.com/2010/04/blog-post_08.html
http://vivaha-bhojanambu.blogspot.com/2010/04/blog-post_09.html

శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ said...

సౌమ్య గారూ, ఇందాకటి తెలుగు అజంత భాష అంటూ నేను చెప్పిన విషయం అనవసర ప్రసంగం అని గ్రహించేను. మన్నించాలి.

అవునూ విజయనగరం సంగీత కళాశాల ద్వారం వారికోసం కట్టించినది అన్నారు, నిజమేనా? ఎందుకంటే ఆ కళాశాల తొలి ప్రిన్సిపల్ గా ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారు ఉండేవారు. వారు పదవీ విరమణచేసిన పిదప ద్వారం వారు ప్రిన్సిపల్ అయ్యేరు.ఆ సందర్భంగా తీసిన ఫోటో ఒకటి నా దగ్గర ఉంది.అందులో మహానుభావులిద్దరినీ( దాసుగారినీ, ద్వారం వారినీ )చూడవచ్చు. మీకు చూడాలని ఆసక్తి ఉంటే పంపగలను.